Home» Faculties» College of Food Science and Engineering

Ge Wupeng

Sourse:   Date:2018-12-17

Ge Wupeng  Ph.D in Food Science, Associate Professor, Doctoral tutor

Address: College of Food Science and Engineering, Northwest A&F University, Xinong Road 22#, Yangling, Shaanxi, PR China, 712100

Tel: +86-29-87092486

E-mail: josephge@nwsuaf.edu.cn

Education 

1) Ph.D work  College of Food Science and Engineering, Northwest A&F University(2002-2009)

2) Master study  College of Food Science and Engineering, Northwest A&F University(1989-1992)

3) Bachelor study  College of Food Science and Engineering, Northwest A&F University(1985-1989)

Research Fields

1) Basic and applied research in dairy products;

2) Dairy detecting and food safety technique;

3) Food processing technique and product development;

4) Food biotechnology and quality control.

Experience

Associate Professor, College of Food Science and Engineering, Northwest A&F University, 2009-present

R&D and Technical management,Xi’an Puhui Food group company, Xi’an Taipuke Food Co., Ltd, Xi’an Saigao international company, Xi’an Yili Taipuke Beverage Co., Ltd, Dalian Huaru group, etc. 1992-2009

Appointment/Memberships in Professional Societies

1) Post scientist of dairy processing, Shaanxi dairy goat industry technology system;

2) Post scientist of product development, Shaanxi dairy goat technology innovation and industrial development alliance;

3) Committee member of NQI_S professional committee, Science and Technology committee, Shaanxi Provincial Bureau of Quality and Technical Supervision;

4) Council member of Shaanxi Institute of Food Science and Technology;

5) Vice secretary general of Shaanxi Association of Standardization.

Research Project (since 2015)

1) Shaanxi innovation capacity supporting program (2017XY-02). Integration and demonstration of key technologies for the cultivation of dairy goats in the full industrial chain. 2017-2019

2) Shaanxi Science & Technology Co-ordination & Innovation Project (2016KTZDNY02-04). Integration and demonstration of key technologies for quality control of goat milk processing. 2016-2018 

3) Shaanxi Science & Technology Co-ordination & Innovation Project (2016KTCQ03-03). Integration and demonstration of Key technology in quality and safety system construction of the full industry chain of goat milk powder processing. 2016-2018

4) Shaanxi Science & Technology Co-ordination & Innovation Project(2015KTCQ03-08).

Research and demonstration on product development of goad milk powdered infant formula and key technique of quality control in processing. 2015-2017

Selected Publication (since 2012)

1. Yang Liu, Wupeng Ge*, Jing Zhang , Xiaopeng Li, Xiaoyong Wu, Tianlai Li,Xingji Zhang, Xining Wang. Detection of Bacillus cereus sensu lato from environments associated with goat milk powdered infant formula production facilities. International Dairy Journal. 2018(83): 10-16.

2. Zhen Li,Wupeng Ge*, Keting Li, Jing Gan, Yifan Zhang, Qiang Zhang, Rong Luo,Limin Chen, Yi Liang,Qianning Wang, Meili Xi, Xiandong Xiao, Xin Wang, and Baowei Yang. Prevalence and characterization of Cronobacter sakazakii in retail milk-based infant and baby foods in Shaanxi, China. Foodborne Pathogens And Disease. 2016,13(4):221-227.

3. Ge, WP*, Yang, XJ*, Wu, XY, Wang, Z, Geng, W, Guo, CF.Phthalate residue in goat milk-based infant formulas manufactured in China. Journal of dairy science. 2016. 99(10): 7776-7781.

4. Ruoyu Fang, Qianning Wang, Baowei Yang, Jing Zhang, Binyu Cao, Wei Geng, Xianchao Feng,Junjun Yang, Jing Yang, Wupeng Ge*. Prevalence and subtyping of Cronobacter species in goat milk powder factories in Shaanxi province, China.Journal of dairy science. 2015, 98(11):7552-7559.

5. Jun-Jun Yang, Wu-Peng Ge*, Chun-Feng Guo, Qian-Ning Wang, Yue Zhang, Ying Chen, Jing Yang, Yuan Ma, Ya-Juan Yuan, Li-Hu Qin. Isolation and identification of yeast in yak milk dreg of Tibet in China. Dairy Science & Technology. 2014, 94:455–467.

6. B.Yang, H. Zhao, S. Cui, Y. Wang, X. Xia, M. Xi, X. Wang, J. Meng, W. Ge *, Prevalence and characterization of Salmonella enterica in dried milk-related infant foods in Shaanxi, China. Journal of dairy science.2014,97:6754-6760.

7. Baowei Yang, Liping Qiao, Xiuli Zhang, Yue Cui, Xiaodong Xia, Shenghui Cui, Xin Wang, Xiaofeng Meng, Wupeng Ge, Xianming Shi, Dapeng Wang, Jianghong Meng. Serotyping, antimicrobial susceptibility, pulse field gel electrophoresis analysis of Salmonella isolates from retail foods in Henan Province, China. Food control. 2013,32: 228-235.

8. Miao Cao, Zhonghong Lia, Jianlong Wang, Wupeng Ge, Tianli Yue, Ronghua Lib, Vicki L.Colvinc, William W.Yu. Food related applications of magnetic iron oxide nanoparticles: Enzyme immobilization, protein purification, and food analysis. Trends in food science and technology, 2012, 27:47-56.